Klient ma prawo reklamować wadliwy towar. Przesyła go do nas na swój koszt. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwraca koszty przesyłki i wysyła nowy towar na swój koszt. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sklep nie zwraca kosztów przesyłki. Jeżeli nie jest możliwa wymiana towaru, zwracamy na konto wskazane przez Kupującego kwotę stanowiącą cenę zakupu towaru.